Registreringsinstruks Fotogrammetrisk Elveg

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vegnett

Updated: 12.01.2024
Date accepted: 04/01/2023
Date superseded: 12/01/2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 2.0 - 2023-01-01