Registreringsinstruks Fotogrammetrisk Elveg

Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Vegnett

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Registreringsinstruks Fotogrammetrisk Elveg

Status: Valid

Version: 2.0 - 2024-01-01

Updated: 1/12/2024 3:08:58 PM

Accepted: 01/01/2024

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
2.0 - 2023-01-01
Superseded
Accepted
04/01/2023
Geovekst
2.0 - 2022-01-01
Superseded
Accepted
09/02/2022
Geovekst
4.6 - 2018-01-01
Superseded
Accepted
22/01/2018
Norwegian Mapping Authority
4.5
Retired
Draft
Geovekst
4.6
Superseded
Accepted
05/08/2016

No suggested documents