Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-LedningVA

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-LedningVA (Vann og avløp)

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 05/08/2016
Date superseded: 08/03/2022
Date draft: 14/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 4.6