Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Ledning

Updated: 08.03.2022
Date accepted: 20/01/2020
Date superseded: 08/03/2022
Date draft: 20/01/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 4.6 - 2020-01-01