Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Ledning

Status: Superseded

Definition: Dette dokumentet er en registreringsinstruks for fotogrammetrisk ajourhold av FKB-Ledning

Updated: 22.01.2018
Date accepted: 05/08/2016
Date superseded: 22/01/2018
Date draft: 14/09/2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Geovekst
Version: 4.6