Endret tilgangsnivå

Status: Valid

Definition: Tilgangsbegrensningen på tjenesten er endret

Updated: 16.03.2020
Date accepted: 16/03/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: endretTilgang