Modellbaserte vegprosjekter

Status: Valid

Definition: Datasett som skal inngå i modellbaserte vegprosjekter

Updated: 29.09.2021
Date accepted: 29/09/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: modellbaserteVegprosjekter