Geodata Act

Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/7/2020 11:07:38 AM Date accepted: 07/05/2020

Code value

Code value: Geodataloven

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term