Geodata Act

Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/27/2017 1:16:29 AM

Code value

Code value: geodataloven

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term