Planning data underlaying law

Status: Valid

Definition: Arealplaner som er underlagt Plan og bygningsloven

Updated: 27.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: arealplanerPBL