Open data

Datsett og tjenester som ikke nødvendigvis følger kravene i den nasjonale infrastrukturen. Metadataene skal kunne høstes til data.norge.no

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/21/2015 2:23:54 PM

Code value

Code value: Åpne data

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term