Geodata Act

Status: Valid

Definition: Norsk lov om tilgjengeliggjøring og dokumentasjon av geografisk informasjon

Updated: 07.05.2020
Date accepted: 07/05/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Geodataloven