NSDI data

Status: Valid

Definition: Temaer som er på DOK-kandidatlisten til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Updated: 21.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Det offentlige kartgrunnlaget