Open data

Status: Valid

Definition: Datsett og tjenester som ikke nødvendigvis følger kravene i den nasjonale infrastrukturen. Metadataene skal kunne høstes til data.norge.no

Updated: 21.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Åpne data