PPT

Proprietært Microsoft-format for visning av lysbildeserier og presentasjoner

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 4:28:17 PM

Code value

Code value: PPT

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term