NetCDF

NetCDF er et sett av programvarebiblioteker og selvbeskrivende, maskinuavhengig dataformater som støtter etableringen, tilgang og deling av matrise-orienterte vitenskapelig informasjon

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 4:27:03 PM

Code value

Code value: NetCDF

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term