MrSID

Fleroppløsnings og sømløs bildedatabase. Et filformat utviklet og patentert av LizardTech for koding av georefererte raster grafikk, for eksempel ortofoto.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 4:20:08 PM

Code value

Code value: MrSID

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term