Erdas IMG

Et proprietært, delvis dokumentert format for multi-layer georefererte raster bilder opprinnelig utviklet for bruk med Erdas IMAGINE programvare. Dette formatet brukes mye for behandling av fjernmålingsdata.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 4:16:45 PM Date accepted: 13/06/2018

Code value

Code value: HFA

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term