DTED

Digital Terrain Elevation Data er en standard og et dataformat som er utviklet av det amerikanske National Geospatial-Intelligence Agency. Det beskriver høydedata på jordoverflaten, og spesifiserer tre ulike oppløsninger.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 4:15:45 PM

Code value

Code value: DTED

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term