Norway digital service declaration B

Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99% målt ordinære virkedager innen ordinær arbeidstid (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 7/7/2016 3:47:08 PM

Code value

Code value: B

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term