Norway digital service declaration B

Status: Valid

Definition: Tjenestetilgjengelighet skal være minimum 99% målt ordinære virkedager innen ordinær arbeidstid (målt pr kvartal). Maksimal sammenhengende nedetid skal ikke overstige 8 timer. 90 % av responstid skal være innen 4 sek.

Updated: 07.07.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: B