Modellbaserte vegprosjekter

Status: Valid

Definition: Datasett som skal inngå i modellbaserte vegprosjekter.

Updated: 28.09.2021
Date accepted: 28/09/2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: modellbaserteVegprosjekter