Inspire

Status: Valid

Definition: Europeisk kartkatalog for geografiske datasett underlagt INSPIRE-direktivet. (Infrastructure for Spatial Information in Europe)

Updated: 27.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Inspire