Barentswatch

Status: Valid

Definition: Katalog som benyttes av Bartentswatch. Barentswatch er en portal med særlig fokus på tilrettelegging og tilgang på geodata for havområdene.

Updated: 27.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: Barentswatch