Search register

Cataloges

Cataloges that may harvest from Geonorge 

Updated: 28/09/2021
Status: Submitted
Showing 1 - 10 of 10 hits

Codelist

Also available in Norwegian
Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet
ØkologiskGrunnkart

Valid

Portal for open data in Norway (data.norge.no)
dataNorgeNo

Valid

Felles datakatalog for det offentlige i Norge. Gjelder åpne og tilgangsbegrensede data
fellesDatakatalog

Valid

Datasett som skal inngå i modellbaserte vegprosjekter.
modellbaserteVegprosjekter

Valid

The Norwegian Mapping Authority, Geological Survey of Norway and Institute of Marine Research are collaborating to collect and share knowledge and data about the seabed along the coast of Norway.
MarineGrunnkart

Valid

Mareano maps depth, bottom conditions, biological diversity, habitat types and pollution in the sediments in Norwegian coastal and marine areas. The Institute of Marine Research, the Geological Survey of Norway and the Norwegian Mapping Authority form an executive group in Mareano, and carry out the day-to-day operations. The overall responsibility lies with the program group led by the Norwegian Environment Agency.
Mareano

Valid

Europeisk kartkatalog for geografiske datasett underlagt INSPIRE-direktivet. (Infrastructure for Spatial Information in Europe)
Inspire

Valid

Datasets that are defined as essential in the context of emergency preparedness
beredskapsbase

Valid

Katalog som benyttes av Bartentswatch. Barentswatch er en portal med særlig fokus på tilrettelegging og tilgang på geodata for havområdene.
Barentswatch

Valid

Katalog basert på internasjonalt samarbeid i nordområdene. Katalogen administreres av Sverige
arcticSDI

Valid

Showing 1 - 10 of 10 hits