Økologisk grunnkart

Status: Valid

Definition: Økologisk grunnkart er en samling av ulike kartlag som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper forekommer i landet

Updated: 14.02.2020
Date accepted: 14/02/2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: ØkologiskGrunnkart