Planning sea - infrastructure

Status: Valid

Definition: Planlegging av sjøarealer - infrastruktur

Updated: 04.12.2018
Date accepted: 29/11/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: plansjøinfrastruktur