Planlegging sjø - letevirksomhet

Planlegging av sjøarealer - letevirksomhet

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.12.2018 09:55:04 Dato godkjent: 04.12.2018

Kodeverdi

Kodeverdi: plansjøletevirksomhet

Gyldig fra:

Gylig til:

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Mer spesialiserte begrep