Planlegging sjø - konfliktområder

Planlegging sjø - konfliktområder

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.12.2018 09:55:35 Dato godkjent: 29.11.2018

Kodeverdi

Kodeverdi: plansjøkonfliktområder

Gyldig fra:

Gylig til:

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Mer spesialiserte begrep