Planlegging land og eiendom - bygg

Planlegging av landarealer og eiendom - bygg

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.12.2018 09:59:26 Dato godkjent: 04.12.2018

Kodeverdi

Kodeverdi: planlandogeiendombygg

Gyldig fra:

Gylig til:

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Mer spesialiserte begrep