Overvåkning

Overvåkning av havnivå, klima eller lignende

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.12.2018 10:00:15 Dato godkjent: 04.12.2018

Kodeverdi

Kodeverdi: overvåkning

Gyldig fra:

Gylig til:

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Mer spesialiserte begrep