Surveillance

Status: Valid

Definition: Overvåkning av havnivå, klima eller lignende

Updated: 04.12.2018
Date accepted: 04/12/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: overvåkning