Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse

Status: Gyldig

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.12.2018 10:01:15 Dato godkjent: 04.12.2018

Kodeverdi

Kodeverdi: kunnskapkompetanse

Gyldig fra:

Gylig til:

Hierarkiske kodelister

Mer generelt begrep

Mer spesialiserte begrep