Web service

Softwaresystem som er designet for å støtte maskin til maskin interaksjon/kommunikasjon over et nettverk

Status: Valid

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/20/2015 3:00:22 PM

Code value

Code value: W3C:WS

Valid from:

Valid to:

Hierarchical code lists

Broader item

More specialized term