Web service

Status: Valid

Definition: Softwaresystem som er designet for å støtte maskin til maskin interaksjon/kommunikasjon over et nettverk

Updated: 20.05.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: W3C:WS