Geonorge file download

Status: Valid

Definition: Nedlastning gjennom Geonorge-portalen med sti til direkte til nedlastbar fil på nedlastningsserver

Updated: 17.12.2015
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority

Code value: GEONORGE:FILEDOWNLOAD