Trålspor

Definition: Antall trålspor observert på havbunnen pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene. Datasettet er basert på videoobservasjoner og dekker områder der kartleggingsprosjektet MAREANO har samlet inn videomateriale. Datasettet er basert på tolkning av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Alle observerte trålspor ble registrert langs hvert transekt. Variabelen ‘trålspor’ er numerisk. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall trålspor.

Updated: 05.12.2022
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet kan anvendes som et verktøy for å estimere i hvor stor grad et bunnsamfunn er påvirket av menneskelig aktivitet. Det kan også brukes for å øke kunnskapen om fiskeintensitet i et område, ettersom antall trålspor har vist seg å være en god indikator for fiskeintensitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 97%

Mareano status