Waste pr Mareano station

Definition: Antall søppel observert på havbunnen pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene. Datasettet viser antall observerte objekter (større enn 5 cm) på havbunnen som er kategorisert som søppel. Under søppel inngår alle elementer som er menneskeskapte. Datasettet er basert på videoobservasjoner og dekker områder der kartleggingsprosjektet MAREANO har samlet inn videomateriale. Datasettet er basert på tolkning av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Alle objekter identifisert som søppel, er registrert langs hvert transekt. Variabelen ‘søppel’ er numerisk.

Updated: 25.03.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet kan anvendes som et underlag i forbindelse med opprydning av havbunnen, og for å øke kunnskapen angående hvilke områder langs kysten som er sterkt forsøplet. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall søppelobjekter.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 97%

Mareano status