Sårbare marine bunndyr - observasjonsdata

Definition: Datasettet viser relativ mengde av ulike grupper av sårbare fastsittende dyr. Mengden er beregnet som antall observasjoner per videostasjon. Dataene representerer punktobservasjoner og er egnet for å sammenlikne resultater fra romlige prediktive modeller for ulike sårbare habitater og som bakgrunn for forvaltning av sårbare områder. Dataene er presentert separat for følgende habitater eller biotoper: Glassvampsamfunn, svampskog, blomkålkorallskog, sjøfjærbunn, bløtbunnskorallskog, svampspikelbunn, Umbellula-bestander og hardbunnskorallskog

Updated: 21.04.2024
Owner: Institute of Marine Research

Usage

De relative mengdene av sårbare organismegrupper kan vises som punkter på kart der mengden indikeres med ulik symbolbruk (størrelse eller farge). Disse utgjør verdifull informasjon som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR-status: 96%

Mareano status