Mareano referansestasjoner

Definition: Datasettet viser referansestasjoner der MAREANO har samlet inn ett sett med visuelle og fysiske bunnprøver fra ulike redskap (f.eks. videorigg, bomtrål, slede, grabb, boxcorer, multicorer). Referansestasjonen er som regel forhåndsbestemt før toktene utfra tolkning av data fra mulitistråleekkolodd.

Updated: 27.11.2022
Owner: Institute of Marine Research

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 100%

Mareano status