Hornkoraller - Primnoa resedaeformis

Definition: Datasettet viser forekomster av hornkorallen Primnoa resedaeformis observert på MAREANO-toktene. Primnoa resedaeformis er en av de vanligste artene av hornkoraller som danner hardbunnskorallskog. Datasettet er vist som punktdata av enkeltforekomster med hornkoraller basert på visuelle observasjoner langs video-transekt der MAREANO har samlet inn videomateriale. Datasettet er ikke heldekkende. Dekningsgrad avhenger av hvilken kartleggingsinnsats som er lagt ned innenfor de forskjellige områdene.

Updated: 01.06.2023
Owner: Institute of Marine Research

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 80%

Mareano status