Hornkoraller - Paramuricea placomus

Definition: Datasettet viser forekomster av hornkoraller av arten Paramuricea placomus observert på MAREANO-toktene. Paramuricea placomus er en av de vanligste artene av hornkoraller som danner hardbunnskorallskog. Datasettet er vist som punktdata av enkeltforekomster med hornkoraller basert på visuelle observasjoner langs video-transekt der MAREANO har samlet inn videomateriale.

Updated: 09.06.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Viser forekomster av hornkorallen Paramuricea placomus fra video-observasjoner.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR-status: 75%

Mareano status