Grunn gass

Datasettet er en samling av landformer og fenomener i og på havbunnen forårsaket av naturgass i havbunnen. Grunn gass kan stamme både fra sedimentære bergarter og overliggende sedimenter. Typiske landformer er pockmarks og diapirer, men grunn gass kan også vises som sterke reflektorer (bright spots) eller gassblanking på seismiske profiler. Gassutsiving fra havbunnen har stor økologisk betydning for plante- og dyreliv i havet, bl.a. er det typisk med bakteriematter rundt slike steder. Gass og gasshydrater i havbunnen kan også ha betydning for bunnstabilitet og klimautvikling.

Owner: Geological Survey of Norway

Updated: 10/22/2021 5:00:38 AM

Usage

Gasshydrater og grunn gass kan ha betydning for sjøbunnsstabilitet, klimautvikling og økologi på havbunnen, samtidig som den betraktes som en geologisk ressurs på grunn av det høye metaninnholdet. Informasjonen kan bl.a. benyttes av oljeindustrien ved leting etter hydrokarboner.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 60%

Mareano status