Artsmangfold - Videoobserverte korallbunntyper

Definition: Datasettet viser observasjoner av ulike korallbunntyper (Levende Lophelia, Korallrester og Død Lophelia) som er loggført i felt under videoundersøkelse av havbunnen. Korallrester er små skjellett-fragmenter (< 20 cm) av døde Lophelia koraller, mens Død Lophelia er større (>20 cm) fragmenter av døde korallskjelletter. Levende Lophelia er kolonier av levende Lophelia, med ulik størrelse. Sammen med havbunnstopografien gir disse observasjonene en indikasjon på utstrekningen av korallrevene lokalt. Datasettet viser også videotransekt der det ikke er observert noen av disse koralbunntypene.

Updated: 28.01.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 100%

Mareano status