Artsmangfold – Videoobservasjoner

Definition: Datasettet viser antall observerte ulike arter pr. video-transekt og er basert på observasjoner av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall observasjoner. MAREANO samler inn observasjoner fra videorigg for å kartlegge blant annet bunnfauna.

Updated: 28.01.2023
Owner: Institute of Marine Research

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 100%

Mareano status