Artsmangfold – Svampobservasjoner per videotransekt

Definition: Datasettet viser antall svampobservasjoner per video-transekt og er basert på observasjoner av videomateriale av overflaten av havbunnen, samlet inn ved hjelp av videorigg. Opptak av havbunnens overflate ble gjort langs 200 m og 700 m lange transekt. Hvert punktsymbol er plottet på koordinatene for transektets midtpunkt, hvor symbolets størrelse korresponderer med antall observasjoner.

Updated: 05.06.2023
Owner: Institute of Marine Research

Usage

Datasettet viser artsmangfoldet ved havbunnen. Det bør tas hensyn til dette artsmangfoldet i forbindelsen med planlegging av aktiviteter som kan føre til forstyrrelser av artsmangfoldet. Datasettet kan brukes som et verktøy for marin areal- og miljøplanlegging, sårbarhetsanalyser, habitatskartlegging og i forbindelse med installasjoner på havbunnen og aktiviteter som kan ha påvirkning på havbunnen. Videre kan datasettet brukes som beslutningsgrunnlag ved vurdering av nye oppdrettskonsesjoner, utslipp i sjø, deponering, utbygging av petroleumsrelaterte installasjoner, og regulering av fiskeriaktivitet.

Explanation of assessment of FAIR principles:

There have made various tests to evaluate datasets in relation to the FAIR criteria. These are our interpretations, which then assess the criteria in relation to standards and protocols used for spatial data in Norway and Europe. For more information on which calculations we use for each indicator, look at the details of FAIR assessments for each specific dataset.

FAIR status: 98%

Mareano status