Search register

VerifisertRapporteringsnøyaktighet

Verifikasjon av at objektet som er meldt inn til NRL oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet angitt i luftfartshinderforskriften. Kravene til rapporteringsnøyaktighet kan endre seg fra en versjon av forskriften til neste. Hvilken versjon av luftfartshinderforskriften, med tilhørende §§, som rapporteringen er iht. må angis. Merknad: Med rapporteringsnøyaktighet menes her innenfor hvilke nøyaktighetskrav i grunnriss og høyde (x, y, z), samt maksimal vertikalutstrekning (h) det stilles krav om at luftfartshinder skal rapporteres til NRL.

Updated: 08/01/2021
Showing 1 - 4 of 4 hits

Codelist

Luftfartshinderet er innrapportert iht. kravene til rapporteringsnøyaktighet gitt i §5(1) i luftfartshinderforskriften med ikrafttredelse 1. juli 2022.
20220701_5-1

Draft

Luftfartshinderet er innrapportert iht. kravene til rapporteringsnøyaktighet gitt i §5(2) i luftfartshinderforskriften med ikrafttredelse 1. juli 2022. Dette innebærer også at kravene gitt i §5(1) i luftfartshinderforskriften med ikrafttredelse 1. juli 2022 er oppfylt.
20220701_5-2

Draft

Luftfartshinderet er innrapportert iht. kravene til rapporteringsnøyaktighet gitt i §5(3) i luftfartshinderforskriften med ikrafttredelse 1. juli 2022. Dette innebærer også at kravene gitt i §5(1) i luftfartshinderforskriften med ikrafttredelse 1. juli 2022 er oppfylt.
20220701_5-3

Draft

Luftfartshinderet er rapportert inn før 1. juli 2022 uten at anleggseier har verifisert at hinderet tilfredsstiller rapporteringskravene i revidert forskrift med ikrafttredelse etter 30. juni 2022. Kodeverdien benyttes også for luftfartshinder som er rapportert inn etter 1. juli 2022, men som ikke oppfyller kravene til rapporteringsnøyaktighet.
0

Draft

Showing 1 - 4 of 4 hits