Search register

NrlPointType

Type luftfartshinder som kan registeres som punkthinder

Updated: 14/01/2021
Showing 1 - 30 of 30 hits

Codelist

Bygning. Benytt mer spesifikk kodeverdi (f.eks. ulike typer tårn) hvis mulig.
bygning

Draft

Høy bygning eller tårn hvor man holder oversikt og kontrollerer hele flyområdet («airside») på en flyplass, og sikrer forholdene for fly som skal lande eller ta av. Kilde: SNL
kontrolltårn

Draft

Alle typer heisekraner, slik som skinnekran/havnekran, tårnkran/byggekran, mobilkran, flytekran
kran

Draft

Lang stang for heising av flagg
flaggstang

Draft

Forankret ballong
forankretBallong

Draft

Pariserhjul, berg- og dalbane og andre høye innretninger i en fornøyelsespark
fornøyelsesparkinnretning

Draft

Stolpe, stang, som ikke er tilknyttet ledninger i luft
frittståendeStolpe

Draft

Tårn med fyrlykt
fyrtårn

Draft

Tårn som danner ovarenn i hoppbakke
hopptårn

Draft

Tårn hvor varmt vann kjøles ned
kjøletårn

Draft

Anlegg for produksjon av elektrisk energi. Benyttes ikke om vindturbiner (egen kodeverdi).
kraftverk

Draft

Kuppel
kuppel

Draft

Mast brukt for montering av ulike lyskilder
lysmast

Draft

Mast for oppheng av eKom-luftledninger, f.eks. fiberkabler, telefonledninger
ekommast

Draft

Mast som bærer luftledninger for høgspent strøm, >=1kV.
høgspentmast

Draft

Mast som bærer luftledninger for lavspent strøm, <1kV.
lavspentmast

Draft

Mast for montering av ulike typer måleutstyr, typisk utstyr for utføring av meteorologiske målinger som f.eks. vindmålinger
målemast

Draft

Mast med radio- og telekommunikasjonsutstyr for sending/mottak av telesignaler
telemast

Draft

Struktur eller skulptur til minne om person eller hendelse
monument

Draft

Utstyr til hjelp for navigasjon. Gjelder kun instrumenter som brukes ifm navigasjon for luftfartøy og ikke hjelpemidler til andre form for navigasjon, som for eksempel til sjøs.
navigasjonshjelpemiddel

Draft

Benyttes når aktuell hindertype mangler i kodelisten.
annet

Draft

facility, installation, plant or other equipment for petroleum activities, but not supply and utility vessels or ships which transport bulk petroleum
petroleumsinnretning

Draft

Pipe, skorstein
pipe

Draft

Anlegg for omdanning av råolje til andre produkter
raffineri

Draft

Lagringsrom for tørt massegods, som fôr og korn
silo

Draft

Beholder for oppbevaring av væske eller gass
tank

Draft

Høy bygningskonstruksjon. Benytt mer spesifikk kodeverdi (kontrolltårn, fyrtårn, hopptårn, etc.) hvis mulig.

Draft

Anlegg som transformerer spenningen på strømnettet mellom ulike spenningsnivåer
transformatorstasjon

Draft

Tårnformet bygning for oppbevaring av vann
vanntårn

Draft

Kraftverk som produserer elektrisk energi ved hjelp av vindkraft
vindturbin

Draft

Showing 1 - 30 of 30 hits