Search register

Nrl Line Type

Type luftfartshinder som kan registeres som linjehinder

Updated: 11/01/2021
Showing 1 - 16 of 16 hits

Codelist

Benyttes når aktuell hindertype mangler i kodelisten.
annet

Draft

Tau eller vaier som støtter eller stabiliserer høye gjenstander
bardun

Draft

Bridge
bru

Draft

Demning
demning

Draft

Gjerde
gjerde

Draft

En taubane med gondoler som er laget for å transportere mennesker eller varer i et skjermet og lukket oppholdsrom
gondolbane

Draft

High voltage line, >=1kV
høgspentlinje

Draft

Elektrisk strømførende ledning som er spent over sporet til en jernbane-, forstadsbane- eller sporvogns-trasé for å tilføre elektrisk energi til rullende materiell.
kontaktledning

Draft

low voltage line, <1kV
lavspentlinje

Draft

Taubane med vaier/bæretau, spent ut fra høytliggende til lavereliggende sted, benyttet til frakt av varer.
løypestreng

Draft

Cable for the transmission of information, e.g. telephone, fiber-optic and cable TV lines
ekomlinje

Draft

Taubane til å dra skiløper opp bratte bakker
skitrekk

Draft

Taubane med stoler til persontransport
stolheis

Draft

Innretning for transport av varer eller mennesker ved hjelp av stål- eller fibertau. Benytt mer spesifikk kodeverdi (gondolbane, zip-line, løypestreng, etc.) hvis mulig.
taubane

Draft

Tau som er spunnet av metalltråd
vaier

Draft

Taubane som bærer mennesker i klatreparker eller liknende fritidstilbud.
zipline

Draft

Showing 1 - 16 of 16 hits