Search register

Nrl Area Type

Type luftfartshinder som kan registeres som flatehinder

Updated: 08/01/2021
Showing 1 - 3 of 3 hits

Codelist

Elektrisk strømførende ledning som er spent over sporet til en jernbane-, forstadsbane- eller sporvogns-trasé for å tilføre elektrisk energi til rullende materiell.
kontaktledning

Draft

Transformer station
trafostasjon

Draft

linje som fører elektrisk kraft over store avstander
kraftledning

Draft

Showing 1 - 3 of 3 hits