Søk i register

KulturminneHovedMateriale

hovedmaterialet brukt i konstruksjonen til kulturminnet 

Oppdatert: 03.05.2022
Status: Sendt inn
Viser 1 - 13 av 13 treff

Kodeliste

Beskrivelse mangler.
11

Gyldig

Betong, armert betong
06

Gyldig

Beskrivelse mangler.
07

Gyldig

Naturfenomen, funnsted
12

Gyldig

Ubrent leire, jord (med eller uten halm eller annet bindingsmateriale)
01

Gyldig

Hulemalerier og lignende
10

Gyldig

Beskrivelse mangler.
05

Gyldig

Murstein, teglstein, brent leire
04

Gyldig

Bearbeidet eller naturstein
03

Gyldig

Steinull, mineralull, Rockwool, annet kunstig isoleringsmateriale
09

Gyldig

Komposisjon, kunstig stein, Leca og lignende
08

Gyldig

Tre
Tre, tømmer, planker, halvkløvninger, stav, kubber
02

Gyldig

Ukjent hovedmateriale.
99

Gyldig

Viser 1 - 13 av 13 treff